Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 474/2007 Ob-21630/07 , Stran 5733
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone z dne 17. 7. 2007, opr. št. SV 474/2007, je stanovanje v Paričjaku 24a in se nahaja v stanovanjski stavbi stoječi na parcelni številki 704 vložna številka 455 k.o. Rihtarovci, v skupni izmeri 70,90 m2, v prvem nadstropju št. 4 ter sorazmerni delež na skupnih delih in napravah in stavbišču in dvorišču, na podlagi notarskega zapisa notarke Danice Hojs, Gornja Radgona, z dne 29. 5. 2007, opr. št. SV 357/2007, potrditev zasebne listine izročilne pogodbe v zvezi s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja s številko 362A-138/93 z dne 14. 10. 1993 in aneksa k kupoprodajni pogodbi z dne 18. 11. 1993 in sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni z dne 26. 3. 2004, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 22.500,00 EUR, stroški odobritve kredita znašajo 270,00 EUR, obrestna mera je za redne in interkalarne obresti vsota Euriborja in fiksnega pribitka v višini 2,25% letno; za obračun obresti v prvem šestmesečnem obdobju od vključno dneva sklenitve te pogodbe pa do dne 16. 1. 2008, se uporablja Euribor za šestmesečne depozite, ki je objavljen dva delovna dneva pred prvim dnem tistega koledarskega meseca, v katerem je bila sklenjena ta pogodba, po tem pa se za vsako naslednje šestmesečno obdobje uporabi Euribor, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega šestmesečnega obdobja, ki sledi, zamudna obrestna mera je 12,00% letno, efektivna obrestna mera je na dan sklenitve te pogodbe 6,87%, mesečna obveznost znaša na dan sklenitve te pogodbe, ob predpostavki, da je kredit črpan v celoti 142,96 EUR, kreditojemalec bo vračal glavnico kredita in plačal obresti, v 360 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji dan v posameznem koledarskem mesecu, prva mesečna obveznost zapade v plačilo zadnji dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil kredit v celoti črpan, vendar najkasneje v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se je iztekel rok za črpanje kredita, to je 31. 8. 2007 in zadnja najkasneje 31. 7. 2037, z vsemi stroški in pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti