Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Su 010603/2007-1 Ob-21531/07 , Stran 5673
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami), Okrajno sodišče v Žalcu, Levstikova 14, 3310 Žalec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj; – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovno področje: – proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik, – priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, – priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, – zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika, –  priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v Slovenskih Konjicah pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na Okrajnem sodišče v Žalcu. Skladno z določbo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec, številka: »Su 010603/2007-1« na naslov: Okrajno sodišče v Žalcu, Urad predsednice, Levstikova 14, 3310 Žalec, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: urad.ojzal@sodisce.mail.gov.si, pri čemer veljavnosti prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Okrajnega sodišča v Žalcu, http://www.sodisce.si/okraza/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Silva Špernjak, tel. 03/713-16-50.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti