Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 0114/2007 Ob-21499/07 , Stran 5673
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Ur. l. RS, št. 71/02 in 5/07) in sklepa 28. seje sveta zavoda z dne 10. 7. 2007, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Za direktorja/direktorico Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in ima: – najmanj univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri, ki je povezana z osnovno dejavnostjo zavoda; – najmanj deset let delovnih izkušenj; – strokovne in organizacijske sposobnosti; – aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik. Pisni vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev: – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice z življenjepisom z opisom dosedanjega dela in – potrdilo državnega izpitnega centra o aktivnem znanju tujega jezika na predpisanem obrazcu. Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je potrebno poslati priporočeno v roku 10 dni od dne objave razpisa na naslov: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec; s pripisom na ovojnici – »Razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj!«. Upoštevane bodo samo popolne vloge. S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 1., 2. in 4. alinee zahtevanih pogojev bo opravljen razgovor. Direktor/direktorica bo imenovan-a za obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja direktorico imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 30 dneh od dneva objave razpisa. Osnovni podatki o Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, programi in poročila so dosegljivi na domači strani: www.ihps.si/vstop.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti