Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21175/07 , Stran 5526
Skladno z določbo 586. člena ZGD-1 uprava družbe Helios Domžale, d.d., vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno številko 1/04469/00, obvešča delničarje HELIOS Domžale, d.d., da je dne 19. 7. 2007 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi med Helios Domžale, d.d., kot prevzemno družbo, in Belinka Holding, d.d., kot prevzeto družbo, sklenjeno dne 29. 6. 2007. Pogodbo so pregledali člani nadzornega sveta družbe Helios Domžale, d.d. na seji dne 19. 7. 2007. O soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina Helios Domžale, d.d., dne 21. 8. 2007. Delničarji lahko v skladu s 586. členom ZGD-1 na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro pregledajo listine v zvezi s pripojitvijo, in sicer: pogodbo o pripojitvi, letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, poročila uprav obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, skupno poročilo o reviziji pripojitve, poročili nadzornih svetov obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pregledu pripojitve. Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni dan izroči brezplačen prepis vseh navedenih listin. Upnike obeh družb uprava hkrati tudi opozarja, da imajo na podlagi 592. člena ZGD-1 pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje uveljavljajo, samo če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.