Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21163/07 , Stran 5526
Uprava družbe Imgrad Ljutomer d.d. (v nadaljevanju: družba) na podlagi sklepa skupščine družbe št. 4 z dne 27. 6. 2007 poziva delničarje k vpisu novih delnic. Prednostno pravico do vpisa novih delnic imajo delničarji družbe po stanju na dan objave tega poziva, in sicer pod sledečimi pogoji: – izvede se izdaja 359.460 novih navadnih imenskih kosovnih delnic po ceni 4,18 EUR za vsako delnico, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice in so namenjene izključno obstoječim delničarjem družbe, – delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Delničarji lahko v sorazmerju z njihovo udeležbo na novo izdane delnice vpišejo najkasneje v 180 dneh od dneva objave tega poziva, – delničarji prednostno pravico uresničujejo s pisno izjavo, ki jo morajo poslati upravi družbe v dvojniku in v roku iz prejšnje alineje. Izjava mora vsebovati vse sestavine, ki so predpisane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, – kolikor delničarji v roku za uveljavitev prednostne pravice ne vpišejo vseh delnic, nevpisane delnice v 5 dneh po poteku roka za uveljavitev prednostne pravice lahko vpišejo delničarji ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu dokler vse delnice niso vpisane. Kolikor tudi v dodatnem roku niso vpisane vse delnice, je nadzorni svet družbe pooblaščen, da znesek povečanja osnovnega kapitala in število izdanih delnic prilagodi glede na število delnic, ki so bile dejansko vpisane, – celotno vplačilo je treba izvršiti na TRR družbe v roku 180 dni po posredovanju vpisne izjave družbi.