Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21154/07 , Stran 5526
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprska cesta 92, Ljubljana, kot prenosna družba, na podlagi določila 629. in 586. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s 638. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo: Družba Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Koprska cesta 92, Ljubljana, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod št. vl. 1/35036/00 je dne 12. 7. 2007 predložila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani Pogodbo o delitvi in prevzemu družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 12. 7. 2007, zapisano v obliki notarskega zapisa. Imetnike poslovnih deležev v prenosni družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. se obvešča in opozarja, da lahko na sedežu prenosne družbe Koprska cesta 92, Ljubljana, v času do datuma sklica skupščine prenosne družbe, ki bo odločala o delitvi, pregledajo listine, navedene v drugem odstavku 586. člena Zakona o gospodarskih družbah, pri čemer jim je prenosna družba dolžna na njihovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno dati prepis teh listin.