Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21022/07 , Stran 5526
GEN energija, d.o.o., Cesta 4. julija 42, Krško, kot prevzemna družba, na podlagi določila 629. in 586. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s 638. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo: Družba GEN energija, d.o.o., Cesta 4. julija 42, Krško, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Krškem, pod št. vl. 1/4250/00 je dne 13. 7. 2007 predložila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Krškem Pogodbo o delitvi in prevzemu družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 12. 7. 2007, zapisano v obliki notarskega zapisa. Imetnike poslovnih deležev v prevzemni družbi GEN energija, d.o.o. se obvešča in opozarja, da lahko na sedežu prevzemne družbe Cesta 4. julija 42, Krško, v času do datuma sklica skupščine prevzemne družbe, ki bo odločala o delitvi, pregledajo listine, navedene v drugem odstavku 586. člena Zakona o gospodarskih družbah, pri čemer jim je prevzemna družba dolžna na njihovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno dati prepis teh listin.