Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21009/07 , Stran 5526
Sarissa, gostinstvo, trgovina, proizvodnja, posredništvo in druge poslovne dejavnosti ter storitve d.o.o., Loška ulica 13, Maribor, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pri številki registrskega vložka 11246800, matična številka 2124904 ter družba Dego gostinstvo, gradbeništvo, posredništvo, najemi in druge storitve d.o.o., Loška ulica 13, Maribor, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Maribor pri številki registrskega vložka 112462, matična številka 2118076 na podlagi prvega odstavka 516. člena ZGD-1 obveščata družbenike in upnike, da je bila dne 10. 7. 2007 sklenjena pogodba o pripojitvi prevzete družbe Dego d.o.o. k prevzemni družbi Sarissa d.o.o.. Družbi sta pripojitveno pogodbo predložili registrskemu sodišču dne 11. 7. 2007. Vsi družbeniki imajo pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka 586. člena ZGD-1. Družba mora vsakemu družbeniku, skladno z določili četrtega odstavka cit. člena, na njegovo zahtevo dati preplačni prepis listin iz drugega in tretjega odstavka 586. člena ZGD-1. O soglasju za pripojitev bodo odločale skupščine obeh družb po preteku trideset dni od dneva objave nameravane pripojitve.