Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21008/07 , Stran 5526
Skladno z določbo 586. člena ZGD-1 uprava družbe Belinka Holding, d.d., Zasavska 95, Ljubljana obvešča delničarje družbe Belinka Holding, d.d., da je dne 19. 7. 2007 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi med družbama Helios Domžale, d.d. kot prevzemno družbo in Belinko Holding, d.d. kot prevzeto družbo. Pogodbo, ki je bila v obliki notarskega zapisa sklenjena dne 29. 6. 2007, je nadzorni svet družbe Belinka Holding, d.d. pregledal na svoji seji dne 19. 7. 2007. O soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina družbe Belinka Holding, d.d. dne 21. 8. 2007. Delničarji lahko v skladu s 586. členom ZGD-1 na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 11. uro pregledajo listine v zvezi s pripojitvijo, in sicer: pogodbo o pripojitvi, letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, poročili uprav o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in poročili nadzornih svetov družb o pregledu pripojitve. Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni dan izroči brezplačen prepis vseh navedenih listin.