Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-20862/07 , Stran 5526
Družba O.K.M. Proizvodnja optičnih leč in trgovina d.o.o., s sedežem Goriška cesta 77, 5270 Ajdovščina, matična številka 5471214, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod reg.št.vl. 10154400 (prenosna družba), je dne 10. 7. 2007 predložila Okrožnemu sodišču v Novi Gorici delitveni načrt, v katerem je v skladu s 624. členom ZGD-1 opisana delitev družbe z ustanovitvijo nove družbe Optinep d.o.o.. Imetnika deležev prenosne družbe bosta v gradivu za skupščino najmanj štirinajst dni pred zasedanjem skupščine prejela delitveni načrt, letno poročilo družbe za zadnja tri poslovna leta in bilanco stanja na dan 30. 4. 2007. Upniki imajo pravico zahtevati brezplačen prepis delitvenega načrta. Prepis jim bo dostavljen na podlagi pisne vloge na sedež družbe.