Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 3073-11/2003-64 Ob-21185/07 , Stran 5524
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana, je v zadevi ugotavljanja domnevne zlorabe prevladujočega položaja Javnega komunalnega podjetja Log d.o.o., Ravne na Koroškem, v smislu 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 99/04 in 40/07; ZPOmK) dne 13. 7. 2007 izdal odločbo št. 3073-11/2003-63 z naslednjim izrekom: 1. Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem (JKP Log), ni zlorabilo prevladujočega položaja na upoštevnem trgu pokopaliških in pogrebnih storitev na območju Občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem, s tem, ko od dne 24. 6. 2002 dalje družbi Primožič, pogrebne storitve d.o.o., Na Šancah 10, 2390 Ravne na Koroškem, ni dovolilo dostavljati pokojnikov na pokopališča, ki jih na navedenem območju upravlja JKP Log, je pa v istem časovnem obdobju to dovolilo podjetjem iz drugih občin, ki opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost. Navedeno ravnanje JKP Log ni v nasprotju s pravili konkurence na trgu.