Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 110-92/2007-31111 Ob-21332/07 , Stran 5517
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 57/07): – 1 prosto mesto državnega pravobranilca v Oddelku za evropske zadeve na sedežu Državnega pravobranilstvu v Ljubljani. Razpisni pogoji: Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu. Kandidati morajo izpolnjevati tudi poseben pogoj višje ravni znanja enega od tujih jezikov, v katerem se posluje pred mednarodnim sodiščem, določen v tretjem odstavku 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu. Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca. Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi naslednje podatke: – da je državljan Republike Slovenije; – da je poslovno sposoben; – da ima v Republiki Sloveniji priznana strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen strokovni naslov; – da je opravil pravniški državni izpit, iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.