Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 7/2007 Ob-21153/07 , Stran 5517
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija (Uradni list RS, št. 110/05 in 13/06) in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Mladinski center Litija razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Mladinski center Litija. Za direktorja/direktorico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/kandidatka, ki mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo s področja družboslovnih ved ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ekonomske, pravne, pedagoške ali organizacijske smeri in opravljen strokovni izpit, – da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju dela z mladimi, – da obvlada slovenski jezik in izkazuje znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika, – da ima smisel za skupinsko delo, delo s strankami, ustrezne komunikativne sposobnosti ter ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti. Mandat direktorja/direktorice javnega zavoda traja štiri leta. Nastop dela: takoj po izbiri kandidata. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanje poklicne kariere, programom dela in razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje naj kandidati/kandidatke v zaprti kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Javni zavod Mladinski center Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja MC Litija«. Kandidati/kandidatke bodo obveščeni/obveščene v zakonitem roku. Več informacij prejmete na tel. 01/89-80-119 ali 051/443-410 ali na elektronskem naslovu: mc.litija@siol.net.