Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21034/07 , Stran 5516
Svet zavoda Vzgojno-varstvenega zavoda Litija, Bevkova ulica 1, 1270 Litija razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05, 129/06 in 16/07 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter 5 let delovnih izkušenj v vzgojno-varstvenih ustanovah. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, dokazilo o dosedanjih delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) in program vodenja zavoda pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vzgojno-varstvenega zavoda Litija, Bevkova ulica 1, 1270 Litija, s pripisom “za razpis ravnatelja”. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.