Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 479/07 Ob-18567/07 , Stran 4975
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 479/07 z dne 19. 6. 2007, je stanovanje št. 3, v prvem nadstropju, v skupni izmeri 52,57 m2, ki obsega eno sobo v izmeri 20,77 m2, kuhinjo v izmeri 17,21 m2, shrambo v izmeri 6,80 m2, kopalnico in WC v izmeri 3,04 m2, predsobo v izmeri 4,75 m2, katerega sta lastnika Trnjanin Sadmir in Trnjanin Jusmina, oba stanujoča Alpska c. 54, Lesce in se nahaja v večstanovanjski hiši v Lescah, na naslovu Alpska c. 54, ki stoji na parc. št. 544/10 in 544/25, vl. št. 307 k.o. Hraše, vpisano pri Okrajnem sodišču v Radovljici, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 96.984,00 CHF, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,80% letno, kar znaša na dan 27. 3. 2007 skupaj 4,33% letno in efektivno obrestno mero za najeti kredit v višini 4,42% letno in z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom vračila v 216 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade v plačilo dne 30. 6. 2025, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 19. točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo.