Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 659/07 Ob-18565/07 , Stran 4975
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 659/07, DK 48/07 z dne 15. 6. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 17, v petem nadstropju v izmeri 45,80 m2, s shrambo v kleti, v večstanovanjskem objektu na naslovu Ljubljanska cesta 85, 1230 Domžale, ki stoji na zemljišču s parc. št. 3888/1 in 3888/3, obe k.o. Domžale in last zastaviteljice Ogrič Tine, do celote, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 144.575,04 CHF s pp.