Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 1584/2007 Ob-18564/07 , Stran 4974
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1584/2007 z dne 18. 6. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 20 /IV v izmeri 59,10 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Polje Cesta VI/, Ljubljana, stoječega na parc. št. 558/1, k.o. Slape, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti zastaviteljev Željka Dragaša, Ljubljana, Polje, cesta VI 8, EMŠO 2611966301801 in Spomenke Dragaš, Ljubljana, Polje, cesta VI 8, EMŠO 1911970128588, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 2. 2000, sklenjene s prodajalcema Dijano Šabić in Sabitom Šabićem, oba Polje Cesta VI/8, Ljubljana, zastavljeno v korist banke BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10.000,00 EUR, s pripadki.