Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 438/07 Ob-18558/07 , Stran 4974
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 438/07 z dne 19. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 16, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe na parc. št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc. št. 474, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 60,29 m2, last zastaviteljice Darje Mulalić z Jesenic, Cesta maršala Tita 62, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki.