Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

SV 429/07 Ob-18557/07 , Stran 4974
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 429/07 z dne 14. 6. 2007, je stanovanje št. 21, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 2, stoječe na parc. št. 522/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 46,86 m2, last zastaviteljev Vahidina Tahića, Cesta železarjev 34, Jesenice in Aide Mujezinović, Dežmanova ulica 1, Lesce, na podlagi prodajne pogodbe, opr. št. SV 407/07 z dne 8. 6. 2007, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77.100,00 CHF s pripadki.