Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Ob-18683/07 , Stran 4968
Uprava družbe Marles, d.d., Maribor, obvešča delničarje, da namerava na podlagi pooblastila skupščine (odobreni kapital) odločiti o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki za največ 1.125.000,00 EUR, z izdajo največ 1.125.000 novih navadnih kosovnih delnic, z emisijsko vrednostjo najmanj 1 EUR na delnico. Vse delnice bodo morale biti v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Uprava družbe je že opravila razgovore s strateškim investitorjem, ki je pripravljen prevzeti celotno izdajo novih navadnih kosovnih delnic. Ne glede na to, želi uprava družbe omogočiti sodelovanje pri povečanju osnovnega kapitala vsem zainteresiranim delničarjem družbe, sorazmerno udeležbi v osnovnem kapitalu. Glede na določbe 18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, uprava družbe poziva delničarje, ki bi bili zainteresirani sodelovati pri navedenem povečanju osnovnega kapitala, da to družbi sporočijo v roku 10 dni od objave tega obvestila. Če bo interesentov za vpis in vplačilo novih navadnih kosovnih delnic manj kot 100, bo uprava družbe pri navedenem povečanju osnovnega kapitala izključila prednostno pravico delničarjev do vpisa in vplačila novih navadnih kosovnih delnic in delnice namenila le v naprej znanim interesentom.