Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 472 Ob-18081/07 , Stran 4954
Svet javnega zavoda Prometna šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Višje prometne šole. Kandidat/ka za imenovanje na delovno mesto ravnatelja/ice mora izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje. Imeti mora: – najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjevati druge pogoje 53. člena ZOFVI-ja (Ur. l. RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo); – potrdilo, da ni bil/bila pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za pet let. Predvideni začetek dela je 1. 12. 2007. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah, kratek življenjepis in program vodenja zavoda za mandatno obdobje pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda, Prometna šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v štirih mesecih po dnevu objave razpisa.