Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

Št. 352-5/2007-32-02110 Ob-18079/07 , Stran 4923
Predmet oddaje: – garsonjera v Ljubljani, v izmeri 36,55 m2, Cesta 24. Junija 39/I nadstropje, – garsonjera v Ljubljani, v izmeri 33,06 m2, Zelena pot 30/I nadstropje, – enosobno stanovanje v Mariboru, v izmeri 41,19 m2, Vrazova 40/I nadstropje, – trosobno stanovanje na Ptuju, v izmeri 79,46 m2, Kajuhova 5/III nadstropje. Obe garsonjeri v Ljubljani sta opremljeni, stanovanje v Mariboru je delno opremljeno (kuhinja), stanovanje na Ptuju je neopremljeno. Na razpis se lahko javijo funkcionarji in drugi zaposleni pri sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev službenega stanovanja po zgoraj navedenem Stanovanjskem pravilniku. Prijava na razpis mora vsebovati: 1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca, in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega prebivališča, strokovne izobrazbe, delovnega mesta in delovne dobe, zakonski stan, osebne podatke zakonca, število in starost otrok in podatke o tem ali bi službeno stanovanje uporabljal prosilec sam oziroma kdo naj bi ga poleg prosilca uporabljal (sorodstvena vez s prosilcem), 2. potrdilo o stalnem in začasnem prebivališču, 3. izjavo prosilca, da po 9. členu Stanovanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za pridobitev službenega stanovanja, 4. predlog predstojnika organa z obrazložitvijo o številu kadrovskih točk po 13. členu Stanovanjskega pravilnika, 5. podatke o delovnem mestu prosilca in o tem, v katero skupino sodi po 12. členu Stanovanjskega pravilnika, 6. podatek o delovni dobi v organu in na funkciji oziroma delovnem mestu v kraju, kjer kandidira za stanovanje (14. člen). Prosilec mora prošnjo iz prve točke, dokazilo iz druge točke in izjavo iz tretje točke prejšnjega odstavka predložiti predstojniku sodišča oziroma državnega tožilstva do 6. julija 2007. Predstojniki okrajnih sodišč vse dospele vloge s predlogom iz četrte in podatkom iz pete ter šeste točke prejšnjega odstavka predložijo predsedniku pristojnega okrožnega sodišča. Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki jih bodo predsedniki sodišč in vodje državnih tožilstev z vsemi podatki iz tega razpisa poslali na Ministrstvo za pravosodje – Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem, osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških, Župančičeva 3, Ljubljana, do 13. julija 2007.