Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 259/2007 Ob-12761/07 , Stran 3191
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz Slovenskih Konjic, opr. št. SV 259/2007, z dne 25. 4. 2007, je poslovni prostor v mansardi – lokal št. 17, v izmeri 75,18 m2, ident. št. 1100-1043-17, ki se nahaja na naslovu Cesta na Roglo 11j, Zreče, ki stoji na parc. št. 104/14, parc. št. 104/19, parc. št. 104/20, parc. št. 104/21, vpisanih pri vl. št. 970, k.o. Zreče in parc. št. 104/16, parc. št. 104/18, vpisane pri vl. št. 972, k.o. Zreče, last Digisar, programska oprema, d.o.o., Cesta na Roglo 11j, Zreče, zastavljen za zavarovanje denarne terjatve v višini 68.000 EUR s pp, v korist Raiffeisen Krekova Banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor.

AAA Zlata odličnost