Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 281/07 Ob-12748/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 281/07, z dne 25. 4. 2007, je nepremičnina enosobno stanovanje št. 5, v skupni izmeri 34 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Prekmurska ulica 40, stoječe na parc. št. 203, k.o. Tezno, katere lastnica do celote je Dušanka Unuk, stan. Prekmurska 40, Maribor, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 4. 2000, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Violete Unuk, stanujoče Prekmurska ulica 40, 2000 Maribor, v višini 26.400 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost