Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 192 Ob-12569/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-192/07 z dne 23. 4. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v drugem nadstropju, Volaričeva ulica 44, 6230 Postojna, identifikacijska oznaka iz katastra stavb 792, v izmeri 57,05 m2, v zgradbi vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Postojni, k.o. Postojna, vložek št. 1188, parcela št. 507/3, last zastaviteljev Marte Sedmak, Melite Adamič in Milana Valenčiča, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000 EUR, obrestna mera Euribor + 2,70% letni, z datumom zapadlosti terjatve 30. 4. 2027.

AAA Zlata odličnost