Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 214/07 Ob-12566/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr. št. SV 214/07 z dne 24. 4. 2007, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in sicer je to stanovanje št. 7, etaža S, v stanovanjski hiši na naslovu Vičava 66, Ptuj, ki stoji na parc. št. 729/1, pripisani k z.k. vl. št. 521 k.o. Ptuj, katerega lastnik na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 1. 2007, sklenjene s prodajalko Nojić Brigito do celote je dolžnik Milovan Milunič, stanujoč Ul. 5 prekomorske 4, Ptuj, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 81.500 CHF s p.p.

AAA Zlata odličnost