Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 682/2007 Ob-12560/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 682/2007 z dne 20. 4. 2007, je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje številka 16 v izmeri 90 m2, v III. nadstropju, stanovanjskega bloka na naslovu Maribor, Ulica Staneta Severja 008, ki stoji na parceli številka 1620, katastrska občina Spodnje Radvanje, katere lastnika sta zastavitelja Stevan Vuković, EMŠO 0803947500207, stanujoč Maribor, Ulica Staneta Severja 008 in Elizabeta Vuković, EMŠO 0610949505270, stanujoča Maribor, Ulica Staneta Severja 008, vsak do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 02/93, sklenjene dne 10. 2. 1993, s prodajalcem Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 80.000 EUR.

AAA Zlata odličnost