Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 1082/07 Ob-12558/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1082/07 z dne 24. 4. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 26 v V. nadstropju v izmeri 75,22 m2, v stavbi na naslovu Slomškova ulica 11, Ljubljana, stoječi na parc. št. 121/10 k.o. Tabor, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti Jurija Sajovica, stan. Slomškova ulica 11, Ljubljana, EMŠO 1603953500248, ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466 -128/92 z dne 11. 2. 1992, sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana Center, zastavljeno v korist Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, matična št. 5448557, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost