Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 291/07 Ob-12557/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 291/07 z dne 24. 4. 2007, je bilo stanovanje št. 50, ki se nahaja v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 2 A, stoječe na parc. št. 290/2 k.o. Jesenice, v izmeri 71,30 m2 s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 2,55 m2, last zastaviteljev Boštjana Podgorška in Daniele Zupan, vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4. 2007, sklenjene s prodajalcem Jurom Koširjem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.300 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost