Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 291/2007 Ob-12556/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 291/2007 z dne 24. 4. 2007, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 48, v 7. nadstropju, v skupni izmeri 75,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Ulica Janka Puclja 9, s št. stavbe 464.ES, stoječi na parc. št. 204/9, vl. št. 873 k.o. Klanec, last zastavitelja Cementar d.o.o., Kranj, Ulica Janka Puclja 9, Kranj, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju o izročitvi nepremičnine št. In 2004/00314 z dne 20. 3. 2007, zastavljeno v korist zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000 EUR, z obrestno mero v višini 3-mesečni Euribor + 2% letno ter z zapadlostjo glavnice na dan 25. 4. 2017.

AAA Zlata odličnost