Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 292/07 Ob-12395/07 , Stran 3189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 292/07 z dne 23. 4. 2007, je bilo stanovanje št. 8, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70, stoječe na parc. št. 1321/3 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 32,34 m2, last zastavitelja Milana Koljanina, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 4. 2002 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 13. 4. 2007, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 72.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost