Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 289/07 Ob-12394/07 , Stran 3189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 289/07 z dne 20. 4. 2007, je stanovanje št. 30, ki se nahaja v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1 A, stoječe na parc. št. 522/25 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 45,60 m2, last zastavitelja Edina Zukića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 4. 2007, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.660 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost