Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 288/07 Ob-12393/07 , Stran 3189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 288/07 z dne 20. 4. 2007, je dvoinpolsobno stanovanje št. 19, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Slovenski Javornik, Kurirska pot 2 C, stoječe na parc. št. 1991/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 60,62 m2, last zastaviteljev Petra Božnarja in Aleksandre Eržen, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 10/JAV-2003 z dne 31. 3. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.222 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost