Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 266/07 Ob-12392/07 , Stran 3189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 266/07 z dne 20. 4. 2007, je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja 4, stoječe na parc. št. 1234/7 k.o. Jesenice, v izmeri 67,60 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori v izmeri 12,95 m2, last zastaviteljev Janeza Roglja in Doroteje Rogelj, vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3. 2007, sklenjene s prodajalko Ireno Zupan, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost