Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 592/07 Ob-12391/07 , Stran 3189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 592/07 z dne 19. 4. 2007, je trisobno stanovanje št. 1, v izmeri 86 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu Kidričeva cesta 15, Kranj, z ident. št. 329, ki stoji na parc. št. 892/22, parc. št. 892/23 in parc. št. 892/9, k.o. Kranj, last zastavitelja Mladenka Vranješa, Kidričeva cesta 15, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne 19. 2. 2004, sklenjene s prodajalko Martino Šilar, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank Ferlach registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900650, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 25.000 EUR, z letno obrestno mero v višini 3 – mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2%, z zapadlostjo glavnice terjatve v 120-mesečnih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo 31. 5. 2007, zadnji pa 30. 4. 2017.

AAA Zlata odličnost