Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 217/07 Ob-12390/07 , Stran 3189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 217/07 z dne 19. 4. 2007, je bila nepremičnina – enoinpolsobno stanovanje št. 7, v skupni izmeri 53,68 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske stavbe, na Vrhniki, Gradišče 15 C, stoječi na parc. št. 1943/13 in parc. št. 1943/15, obe vknjižene v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 2917, k.o. Vrhnika, ki je last zastavitelja Hvalica Andreja, zastavljena v korist kreditodajalke Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, mat. številka 5777011, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost