Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 297/07 Ob-12385/07 , Stran 3189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice z dne 23. 4. 2007, pod opr. št. SV 297/07, Gotlib Franci, kot zastavitelj, roj. 25. 8. 1959, s stalnim prebivališčem v Podnartu, Podnart 25b, EMŠO 2508959500194, je bilo za zavarovanje denarne terjatve po tej pogodbi v znesku 36.000 EUR s pripadki, pri njegovi lastni nepremičnini – dvosobno stanovanje št. 12 v II. nadstropju stavbe Podnart 25b, v izmeri 63,23 m2, pripisano pri podvložku. št. k.o. Zaloše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, 9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska št. 1900650.

AAA Zlata odličnost