Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Ob-12055/07 , Stran 3174
Alenka Brun, roj. 1. 5. 1973, stanujoča Bašelj 8, 4205 Preddvor, EMŠO 0105973505307, kot ustanovitelj in edini družbenik družbe Mialt turistične in investicijske storitve d.o.o., s sedežem v Kranju, na poslovnem naslovu Stritarjeva ulica 7, na osnovi določil Zakona gospodarskih družbah sprejemam naslednjo izjavo o razveljavitvi Akta o ustanovitvi družbe Mialt d.o.o. z dne 1. 3. 2007. Alenka Brun, roj. 1. 5. 1973, stanujoča Bašelj 8, 4205 Preddvor, EMŠO 0105973505307, ustanoviteljica in edina družbenica družbe Mialt d.o.o., ustanovljene z Aktom o ustanovitvi družbe Mialt d.o.o. z dne 1. 3. 2007 (v nadaljevanju Akt o ustanovitvi), katere osnovni kapital ni vplačan, družba pa tudi ni vpisana v sodni register gospodarskih družb pristojnega sodišča in kot taka nima lastnosti pravne osebe in ni subjekt pravic in obveznosti pravne osebe, s to izjavo dokončno in nepreklicno razveljavljam Akt o ustanovitvi in vse na njegovi podlagi sprejete sklepe družbe Mialt d.o.o. Razveljavljeni in brez pravnega učinka so vsi sklepi družbe Mialt d.o.o., vključno s sklepom o imenovanju, direktorja z dne 1. 3. 2007, s katerim je bil za direktorja družbe Mialt d.o.o. imenovan Mitja Jakopič, roj. 16. 4. 1972, EMŠO 1604972500255, stanujoč Brodarska 12, 1270 Litija. V izogib kakršnemukoli dvomu pa Alenka Brun kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe Mialt d.o.o. izrecno izjavljam, da je Mitja Jakopič, roj. 16. 4. 1972, EMŠO 1604972500255, stanujoč Brodarska 12, 1270 Litija, z razveljavitvijo sklepa o imenovanju direktorja z dne 1. 3. 2007, z dnem podpisa te izjave odpoklican kot direktor družbe Mialt d.o.o. V posledici razveljavitve Akta o ustanovitvi in sklepov družbe Mialt d.o.o. pred prijavo in vpisom družbe Mialt d.o.o. v sodni register, direktor družbe Mitja Jakopič, roj. 16. 4. 1972, EMŠO 1604972500255, stanujoč Brodarska 12, 1270 Litija, nima pooblastila niti pravice zastopati družbe Mialt d.o.o. ali nastopati v pravnem prometu v imenu in za račun družbe Mialt d.o.o., prav tako nima pooblastila in pravice vplačati osnovnega kapitala za družbo Mialt d.o.o., niti nima pooblastila ali pravice predlagati vpis družbe Mialt d.o.o. v sodni register gospodarskih družb. Vsa dejanja in ravnanja, ki jih je Mitja Jakopič pred vpisom družbe v sodni register opravil v imenu in za račun družbe Mialt d.o.o., so neveljavna in nimajo pravnih učinkov ter ne vzpostavljajo pravic in obveznosti za družbo Mialt d.o.o. ali družbenika te družbe, zaradi česar družba Mialt d.o.o. izrecno nasprotuje njihovemu prevzemu.

AAA Zlata odličnost