Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Ob-12378/07 , Stran 3172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št. 2007/034700, dne 2. 4. 2007 pri subjektu vpisa Gradis, Biro za projektiranje d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 134a pod vložno številko 1/06344/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek likvidacijskega postopka nad subjektom. Likvidacijski upravitelj Bončina Igor poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od objave tega oklica. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Igor Bončina, likvidacijski upravitelj, Bonig d.o.o., Valjhunova 11, 1000 Ljubljana. Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo svoje dolgove do likvidacijske mase.

AAA Zlata odličnost