Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 7113-0001/2007 Ob-12200/07 , Stran 3172
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je smučarska vlečnica na smučišču »Parkirišče« na Lisci, ki stoji na parcelni št. 5/4, k.o. Podgorje, in se ne šteje kot lastnina lastnika zemljišča. 2. Trenutno stanje: ugotavlja se, da trenutno ni evidentiranega lastnika za predmetno smučarsko vlečnico. V letu 2006 (december) in 2007 (januar ter februar) je izdatna sredstva v popravilo vlečnice vložil javni zavod KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, matična št. 2171724, zakoniti zastopnik: Petra Pozderec, direktorica. 3. Poziv: s tem javnim razglasom se poziva vse pravne ali fizične osebe k predložitvi verodostojnih dokazov za izkaz lastninske pravice na predmetu javnega poziva, definiranega v prvi točki. Kolikor v roku ne bodo predloženi dokazi, ki nesporno dokazujejo lastništvo na predmetu, bo lastninsko pravico na smučarski vlečnici na smučišču »Parkirišče« na Lisci, razglasil na svoje ime KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, matična št. 2171724. 4. Rok za predložitev dokazov: rok za predložitev dokazov je en mesec od objave tega razglasa v Uradnem listu RS. Kopije dokazil, overjenih s strani notarja, se skupaj z vlogo vložijo na sedež KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, osebno z vročilnico ali priporočeno po pošti. Dodatne informacije: na sedežu KŠTM Sevnica, tel. 07/81-61-070, info@kstm.si – kontaktna oseba Matej Imperl.

AAA Zlata odličnost