Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 410-0007/2007-2 Ob-11998/07 , Stran 3155
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kozje za leto 2007, kot so dejavnosti veteranskih organizacij, upokojencev, invalidskih organizacij ipd. 2. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz javnega razpisa je 7.511 EUR. 3. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. 4. Rok za prijavo na javni razpis je 21. 5. 2007 do 12. ure. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Ostali programi 2007« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. 5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe. 6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinskem uradu občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.

AAA Zlata odličnost