Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 347/07 Ob-10098/07 , Stran 2483
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 347/07, DK 28/07 z dne 3. 4. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 12/II, ki se nahaja v drugem nadstropju v elementu »C« stolpnice v Domžalah, v izmeri 28,09 m2, na naslovu Miklošičeva ulica 4C, 1230 Domžale, stoječe na parc. št. 4019/1, k.o. Domžale, last kreditojemalke in zastaviteljice Jasne Medved, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.075 CHF, s pripadki.