Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 348/07 Ob-10097/07 , Stran 2483
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 348/07, DK 29/07 z dne 3. 4. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 12, v izmeri 76,65 m2, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kolodvorska 2/a, Mengeš, ki leži na parc. št. 130/1, k.o. Mengeš, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe ter last zastavnih dolžnikov Ćeman Elvire in Eneza, vsakega do 1, zastavljeno v korist BKS Bank AG, enolična identifikacijska številka 1901095, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje terjatve v višini 92.500 CHF s pp.