Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 247/07 Ob-10096/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 247/07 z dne 4. 4. 2007, je stanovanje št. 5, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja 6, stoječe na parc. št. 1215/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 66,38 m2, v solasti zastaviteljev Stanislava Marića, Cesta maršala Tita 62, Jesenice in Anite Korać, Cesta železarjev 13, Jesenice, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3. 2007, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.852 CHF s pripadki.