Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 591/2007 Ob-10088/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 591/2007 z dne 30. 3. 2007, je stanovanje št. 1/P v izmeri 46,34 m2, s kletnim prostorom v izmeri 12,19 m2, poslovni prostor št. 13/P v izmeri 25,89 m2, s kletnim prostorom v izmeri 14,91 m2 in poslovni prostor št. 14/P v izmeri 21,44 m2, vse pripisano vl. št. 756/1 k.o. Maribor Grad – parc. št. 1268, last Vidic Nine, stanujoče Maribor, Gregorčičeva 16, na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 47.082 EUR s pp.