Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 7/2007 Ob-10087/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 7/2007 z dne 2. 4. 2007, je stanovanje št. 8/I, v izmeri 33,20 m2, v stavbi v Mariboru, Goriška 16, ki stoji na parc. št. 608 k.o. Sp. Radvanje, last Vočanec Vesne, stanujoče Maribor, Goriška 16, na temelju pogodbe št. 476/93-SPS z dne 19. 10. 1993, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 40.440 CHF s p.p., plačljiva v EUR protivrednosti po tečajnici BS – referenčni tečaji ECB za CHF.