Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 577/2007 Ob-10086/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 577/2007 z dne 29. 3. 2007, je poslovni prostor št. K.1.09, v izmeri 47,80 m2, v trgovsko poslovnem centru City, Ul. Vita Kraigherja 5, – parc. št. 1771 k.o. Maribor Grad, solast Marzidovšek Ines in Marzidovšek Ilonke, vsake do 1, obeh stanujočih Maribor, Regentova 16, na temelju prodajne pogodbe z dne 28. 1. 2007, zastavljeno v korist Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 68.000 EUR s pp.