Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 572/2007 Ob-10085/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 572/2007 z dne 29. 3. 2007, je poslovni prostor (prodajalna, pisarne, delavnice, skladišča, garaže) v izmeri 536,60 m2, v zgradbi v Mariboru, Vetrinjska 12 – parcele št. 1713/1, 1713/2, 1713/3 in 1713/4, vse k.o. Maribor Grad, last družbe Madal Bal d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 5. 3. 2007, zastavljen v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 250.0000 EUR s pp.