Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 322/07 Ob-10083/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-322/07 z dne 3. 4. 2007, je bilo stanovanje v izmeri 58,71 m2, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 1344/12, na naslovu Foitova 6, 3320 Velenje, stoječi na parceli št. 2649/2 k.o. Velenje, last dolžnice Hudej Darje, roj. 25. 9. 1963, Podkraj pri Velenju 5B, 3320 Velenje, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 3. 2007, zastavljeno v korist Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična št. 5026121, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 24.600 EUR s pripadki.