Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 190/07 Ob-10081/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV – 190/07 z dne 27. 2. 2007, je bilo stanovanje last dolžnika Brglez Boštjana, roj. 9. 12. 1971, Aškerčeva cesta 3A, 3325 Šoštanj, zastavljeno v korist Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, mat. št. 5026121, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 31.358 EUR s pripadki.